BİLGİSAYAR DERSLERİ

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

DERS NOTLARI

 

Bilgisayar: Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetiksel ve mantıksal işlemleri yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşabilen elektronik bir makinedir.

Bu işlemleri yaparken veriler girilir, işlenir, depolanabilir ve çıkışı alınabilir. Bilgisayar işlem yaparken çok hızlıdır (1 saniyede 1 milyar değişik toplama yapabilir), yorulmaz ve sıkılmaz. Bilgisayar programlanabilir. Bilgisayar kendi başına bir iş yapamaz.

 

Bilgisayarın Tarihçesi: 1937 yılında Harvard Üniversitesinden Howard-Aiken ilk otomatik hesap makinesi (MARK-I), 1943 yılında Pennsylvania Üniversitesinden J. P. Erkert' in ilk işlevsel bilgisayar olan 30 ton ağırlığındaki ve saniyede 5.000 işlem yapan ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) [Elektronik Sayısal Doğrulayıcı ve Bilgisayar]' ı yaptı.

 

Bilgisayarın Temel İşlevleri:

 1. Büyük miktarlardaki bilgileri bellekte saklamak ya da depolamak.
 2. Verileri aramak ve bulmak.
 3. Metin, tablolar, grafikler, çıktılar üretebilmek.
 4. Ses, video oynatmak ve düzenlemek.
 5. Metin ve ses ile iletişim kurabilmek.

 

                          BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN YAPISI

                                                

                                         

Giriş: Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır. Veriler giriş birimleri tarafından toplanır. İşlem: Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem basamaklarından geçer. Merkezi İşlem Biriminde gerçekleşir.

Bellek: Verilerin saklandığı yerdir. Giriş yapılan veriler, işlenen veriler bellekte saklanır. Bunlar; Harddisk, disket, cd, dvd, flash disk, hafıza kartı...

Çıkış: Bilgisayar tarafından üretilen rapor, doküman, müzik, grafik, video ve resimlerdir. İşlenmiş sonuçların yazılı olarak ekrandan veya diğer çıkış birimlerinden çıkarılmasıdır.

 Giriş Birimleri: İşlem birimine veri gönderen, bilginin dış ortamdan bilgisayara aktarılmasını sağlayan birime giriş birimi denir. Bunlar; klavye, mouse, mikrofon, tarayıcı, kamera, optik okuyucu, barkod okuyucu, joystic...

Çıkış Birimleri: İşlem biriminde oluşan sonuçları kullanıcıya ileten birime çıkış birimi denir. Bunlar; Monitör, yazıcı, hoparlör, çizici...

Hem Giriş Hem Çıkış Birimleri: Hem işlem birimine veri gönderen, hem de işlem biriminde oluşan sonuçları kullanıcıya ileten birimlere denir. Bunlar; Hard disk, CD, disket, DVD, flash disk, modem, ses kartı, ekran kartı...

 

Bilgisayarın Temel Bölümleri

 • 1. Monitör (Ekran)
 • 2. Klavye
 • 3. Fare (Mouse
 • 4. Kasa

 

BİLGİSAYAR SİSTEMİ

Bilgisayar sistemini donanım ve yazılım sistemi olarak da ikiye ayırmamız mümkündür. 

Bilgisayar Donanımı (Hardware): Bilgisayarın elle tutulur, gözle görülür fiziksel olan kısmına donanım denir. Ekran, klavye, sabit disk (hard disk), fare, yazıcı, bellek...

 DONANIM

Bilgisayar Donanımı(Hardware): Bilgisayar donanımı iki ana bölüme ayrılır. Dâhili ve Harici donanımlar. Kasanın içindeki donanımlar dâhili (internal), dışında kalan donanımlar ise harici (external) donanımlardır.

 Bilgisayarda Bulunan Donanımlar:

Ekran (Monitör): Bilgisayarla kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan görüntü birimidir.

Klavye: Bilgisayara ilgili komutların yazılmasını sağlayan birimdir.

Fare (Mouse): Bilgisayarda çeşitli komutları onaylamamızı sağlayan birimdir.

Kasa: Çeşitli donanımların içerisinde bulunduğu birimdir.

Anakart (Mainboard): Bilgisayarın bütün donanım parçalarının üzerine takıldığı birimdir.

Merkezi İşlem Birimi-İşlemci (CPU): Bilgisayarın beynidir. Bütün işlemlerin yürütüldüğü birimdir.

Geçici (RAM) Bellek: Bilgisayar çalışırken bilgilerin geçici olarak üzerine kayıt edildiği birimdir.

Ekran Kartı: Monitöre görüntü gitmesini sağlayan birimdir.

Hard disk-HDD (Sabit Disk): Bilgisayarda bilgilerin kayıt edildiği birimdir.

Güç Birimi (Power Supply): Bilgisayarın çalışması için gerekli elektrik akımının şiddetini ayarlayan birimdir.

Disket Sürücü (Floppy Disk): Disketin çalışmasını ve disket üzerine kayıt yapmamızı sağlayan birimdir.

CD-ROM Sürücü: CD'nin çalışmasını sağlayan birimdir.

CD-RW Sürücü (CD Kaydedici): CD üzerine kayıt yapmamızı sağlayan birimdir.

Ses Kartı: Bilgisayardaki farklı sesleri dinlemek için gerekli olan birimdir.

TV Kartı: Bilgisayarda TV izlemek için gerekli olan birimdir.

Modem: Bilgisayarla internete bağlanmak için gerekli olan birimdir.

Ağ Kartı (Network Kartı, Ethernet Kartı): Bilgisayarların birbirleriyle iletişim sağlayan birimdir.

Hoparlör: Bilgisayardaki sesleri dinlemek için gerekli olan birimdir.

Mikrofon: Bilgisayara ses kaydı yapmak için gerekli olan birimdir.

Kamera (Web cam): Bilgisayara görüntü kaydı yapmak için gerekli olan birimdir.

Yazıcı (Printer): Bilgisayarda yazılan yazı, hesap ve çizimleri kağıt üzerine dökmemizi sağlayan birimdir.

Tarayıcı (Scanner): Yazılı bir metni, grafiği veya resmi bilgisayara aktarmamızı sağlayan birimdir.

Çizici (Plotter): Bilgisayar programları vasıtasıyla plan, proje ve harita gibi büyük ebatlı şekillerin ve grafiklerin yazılmasına imkân veren yazıcı türüdür.

 Bilgisayarın Çalışması İçin Gerekli Olan Donanımlar:

       1.Kasa                    6.Anakart
       2.Monitör              7.Harddisk
       3.Fare                    8.Ram Bellek
       4.Klavye                9.İşlemci
       5.Ekran Kartı       10.Güç Birimi
 

Bellek Çeşitleri:

 • RAM Bellek (Random Access Memory-Rasgele Erişimli Bellek): Görevi işlemcinin üzerinde işlem yapacağı verileri depolamak ve işlemci istediğinde bu verileri işlemciye göndermektir. Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak kayıt edildikleri yerdir. Elektrik kesildiğinde ana bellekteki veriler kaybolur.
 • ROM Bellek (Read Only Memory-Sadece Okunabilir Bellek): Bu bellek üretici firma tarafından hazırlanmıştır. Bilgileri okunabilir fakat üzerinde bir değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler makineyi kapatma veya elektrik kesintisinden etkilenmezler ve silinmezler. Kullanıcı tarafından verilen komutları işleme koyar.
 • Dış Bellek Birimleri (Secondary Memory Devices-İkincil Bellek Araçları): Verilerin kalıcı olarak saklandığı yerdir. Dış bellek birimleri sabit diskler, disketler, CD'ler...

 

Bit ve Byte Kavramları:

 Bilgisayar birçok devreden meydana gelmiş elektronik bir makinedir. Bu devrelerin üzerinden ne kadar voltluk bir elektrik akımı geçeceğini veya ne kadar bilgi saklanacağını 0 ve 1'lerden oluşan seriler belirler. Bilgisayarda 0 veya 1'e bit denir. 8 tane bit'e 1 byte denir. Bilgisayar hafızasında bir karakter 1 byte yer kaplar.

Kapasite Birimleri:
8         Bite = 1 Byte
1024 Byte = 1 Kilobyte (KB)
1024 KB    = 1 Megabyte (KB)
1024 MB   = 1 Gigabyte (GB)
1024 GB   = 1 Terabyte (TB)
 

Ör: Bir CD'nin boyutu 700 MB iken bir disketin boyutu 1.44 MB'tır. Sabit disklerin kapasiteleri 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB... büyüklüğünde olabilir. Öyleyse en çok bilgiyi hangi birim depolayabilir?

Cevap: Tabiî ki en büyük kapasiteye sahip sabit diskler.

 

Ör: LÜLEBURGAZ kelimesi bilgisayarda kaç byte yer kaplar?

Cevap: 1 harf bilgisayarda 1 byte yer kapladığına göre Lüleburgaz kelimesi 10 harf olduğu için 10 byte yer kaplar.

 

Ör: 5 KB kaç byte eder?

Cevap: 1 KB 1024 byte ise 5 KB 1024*5=5120 byte eder.

 

Ör: 2 TB kaç MB eder?

Cevap: 1 TB 1024 GB ise 2 TB 2*1024=2048 GB eder

            1 GB 1024 MB ise 2048 GB 2048*1024=2.097.152 MB eder.

 YAZICILAR VE ÇEŞİTLERİ

Bilgisayarda yazılan yazıları, hesap ve çizimleri kâğıt üzerine dökmemizi sağlayan birimdir. Dolayısı ile bir çıkış birimidir. Değişik özelliklerde yazıcılar vardır. Bu ayrım kullanılan hız, teknoloji vb. kriterlere göre yapılır.

 • v Nokta Vuruşlu Yazıcılar: Bir iğne yardımıyla karakterleri vurarak kâğıda biçimleyen ve genelde ticari evrakların basılmasında kullanılan yazıcılardır. Yazım kalitesi düşüktür.
 • v Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar: Bu yazıcılarda yazma kafalarının arkasında özel bir mürekkep haznesi (kartuş) bulunur. Kartuştan mürekkep püskürterek yazım işlemi gerçekleşir. Yazım kalitesi yüksektir.­
 • v Lazer Yazıcılar: En gelişmiş teknoloji yazıcılardır. Bilgisayar tarafından kontrol edilen bir fotokopi makinesi gibidir. Katı mürekkep (toner) kullanırlar. Yazı kalitesi ve hızı en yüksek olan yazıcılardır.

Dosya ve Klasör (Dizin) Kavramları:

Bilgisayarda yapılan çalışmalar (yazı, resim, şekil, grafik vb.) daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir. Bu saklama esnasında dosyalar oluşturulur. Dosyalar, verileri bilgisayar ortamında saklamak veya gerektiğinde çalışma alanına getirmek için kullanılır. Dosyalar türlerine göre gruplandırılır. Her dosyanın bir adı birde genellikle 3 karakterden oluşan uzantısı vardır. Dosya türlerini uzantıları belirler.

 

                          Ders. txt

                                                             Dosya adı            Dosya uzantısı

 

Dosya Türü

Uzantıları

Çalıştırılabilir program dosyaları

.com .exe .bat

Veri dosyaları

.dat .db .mdb

Metin dosyaları

.doc. txt .wri

Yardım dosyaları

.hlp

Ses dosyaları

.mp3 .wav

Resim dosyaları

.jpg .jpeg .bmp

 

 

 

 

 Dosyaya ad verirken dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • v Özel işaretler (: , / , , < , > , . , " , ? , * vb.) kullanılmaz.
 • v A-Z' ye bütün harfler 0-9' a kadar olan sayılar kullanılır.
 • v Dosya adı en az 1 en çok 255 karakter uzunluğunda olmalıdır.

Klasör (Dizin): Ortak özellikteki dosyaların bir arada bulunduğu kısma denir. Dosyadan farklı olarak klasörlerin uzantısı yoktur.

YAZILIM:

 Bilgisayar Yazılımı (Software): Donanımı amacına uygun ve ihtiyaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak için gerekli olan programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler. Elle tutulmazlar. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara yüklenirler.

Bilgisayar donanımı tek başına bir iş gerçekleştiremez. Bilgisayarı kullanılabilir hale getiren ve bizim günlük hayattaki işlerimizi kolaylaştıran asıl bileşen yazılımdır. Yazılım olmadan bir bilgisayar kullanılamaz. Üç sınıfta gruplandırılır.

 1. İşletim Sistemleri: En temel yazılımdır. İşletim sistemi olmadan bilgisayar kullanılamaz. Kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlayan, bütün donanım birimlerini yöneten ve kullanıcının hizmetine sunan temel programdır. Örneğin; Windows, Linux, Novell, Unix, MS-DOS...
 2. Paket Programlar: Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda yazılmış programlardır.           Örneğin; Office, Eta, Lks, Auto Cad, Corel...
 3. Programlama Dilleri: Programları tasarlamak ve dizayn etmek için kullanılan programlardır. Örneğin; BASIC, Pascall, Turbo C+, Visual BASIC, Delphi, Java, FORTRAN, COBOL...

Yazılımlar donanıma uyumlu ise çalışır. İşletim sistemi ile yazılımlar uyumlu olmalıdır.

Fare Hareketleri:

 1. Tek Tıklama: Farenin sol veya sağ tuşuna bir kez basılması işlemidir.
 2. Çift Tıklama: Farenin sol tuşuna ard arda beklemeden basılması işlemidir. Nesne veya komutun çalıştırılması için kullanılır.
 3. Tutup Sürükleme: Farenin sol tuşuna basılı tutarak farenin hareket ettirilmesi işlemidir. Taşıma, kopyalama, çizim yapma gibi işlemlerde kullanılır.

 

KLAVYE

Klavye yazı yazmak, komut vermek ve veri girmek için kullanılan donanım birimidir. Klavyeler ikiye ayrılır. Q ve F klavyeler.

Klavyede bulunan tuşlar;

 1. Yazı Tuşları: A,B,C...Z
 2. Sayısal Tuşlar: 0,1,2,3...9
 3. Yön Tuşları: Sağ, Sol, Aşağı, Yukarı.
 4. Kilitleme Tuşları: Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock.
 5. Kontrol Tuşları: Esc, Tab(Sekme), Shift, Ctrl, Alt, Başlat, Atl Gr, Enter, Geri Silme (Backspace), Silme(Delete), Sağ tuş Özellikleri, Print Screen SysRq, Pause Break.
 6. İmleç Kontrol Tuşları: Home, End, Page Up, Page Down, İnsert.
 7. Fonksiyon Tuşları: F1...F12.

 •1.      Yazı Tuşları: Klavyedeki harf, boşluk ve noktalama işaretlerinin bulunduğu tuşlardır. Sol üst köşedeki ilk harf klavyeye adını verir. İlk harf F ise F klavye, Q ise Q klavyedir.

 •2.      Sayısal Tuşlar: Klavyedeki sayı tuşlarıdır. İki grup halinde bulunurlar.

 •3.      Yön Tuşları: İmlecin yazı üzerinde sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlar. Ayrıca menüler arasında gezinebilmemizi de sağlar. Klavyemizde iki grup halinde bulunur.

•4.      Kilitleme Tuşları: Bu tuşların üçünün de klavye üzerinde ışığı bulunur. Kontrol ettikleri tuşları kilitlemeye yararlar.

Caps Lock Tuşu: Sürekli büyük harf yazmak için kullanılır. Işık yanıyorsa büyük harf yanmıyorsa küçük harf yazar.

Num Lock Tuşu: Klavyenin sağındaki tuş takımının birinci ya da ikinci işlevlerinden hangisinin kullanılacağını belirtir. Eğer Num Lock ışığı yanıyorsa o tuşlara bastığımızda sayı yazar. Kapalıysa ikinci işlevleri geçerli olur.

Scroll Lock Tuşu: Bazı programlarda klavyedeki yön tuşlarını kilitlemeye yarar.

•5.      Kontrol Tuşları:

Esc Tuşu: Yapılan bir işlemden vazgeçmeyi ya da bir önceki adıma geri dönmeyi sağlar.

Tab(Sekme) Tuşu: Programa göre kullanıcı tarafından ayarlanabilir sayıda boşluk bırakılmasını sağlar. Ayrıca seçenekler arasında sekme işlemi de yapar.

Shift(Üst Karakter) Tuşu: tek başına işlevi olmayan bir tuştur. İki veya üç işlevi olan tuşlarla beraber basıldığında bu tuşların üstündeki karakteri çıkarmayı sağlar. Ayrıca harf tuşlarıyla basıldığında bir harf büyük yazmayı sağlar. Klavyede iki tane bulunur.

Ctrl Tuşu: Bu tuşun tek başına bir işlevi yoktur. Birlikte kullanıldığı tuşlara göre görevi değişir. Örneğin Ctrl + Z Geri Alma işlemini gerçekleştirir. Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl + V ise sırasıyla Kes, Kopyala, Yapıştır işlemleri için kullanılır. Bu tuş klavyede iki tane bulunur.

Alt Tuşu: Diğer tuşlarla kullanılan bir tuştur. Ör: Alt + F4 pencereyi veya bilgisayarı kapatmak için kullanılır. Tek başına kullanıldığında ise pencerelerdeki menüleri seçer.

Başlat(Windows) Tuşu: Bu tuş Windows işletim sistemlerine uygun klavyelerde bulunur. Bu tuşa basıldığında ekranın sol alt köşesindeki Başlat menüsü açılır.

Alt Gr Tuşu: Tek başına işlevi olamayan bir tuştur. İki veya üç işlevi olan tuşlarla beraber basıldığında tuşun sağındaki karakteri çıkarmayı sağlar. Ör: Alt Gr + 4 tuşlarına basarsak $ işaretini yazar.

Enter Tuşu: Yapılan bir işlemi onaylamak veya yazı yazarken bir alt satıra geçmek için kullanılır. En çok kullanılan tuşlardandır. Klavyede iki tane bulunur.

Geri Silme(Backspace) Tuşu: İmlecin solunda bulunan karakterleri siler.

Silme(Delete) Tuşu: İmlecin sağında bulunan karakterleri siler. Ayrıca dosya silmek için de kullanılır.

Sağ Tuş Özellikleri Tuşu: Seçili öğeye farenin sağ tuşuyla tıklanınca çıkan menüyü çıkarmak için kullanılır.

Print Screen SysRq Tuşu: Bu tuş ile ekrandaki tüm görüntüyü bir resim olarak hafızaya kopyalamak için kullanılır.

Pause Break Tuşu: Yapılan işlemlerin bir süreliğine durdurulmasını sağlar.

•6.      İmleç Kontrol Tuşları: Herhangi bir yazı programında yazı yazarken imleci istediğimiz yere götürmemizi sağlayan tuştur.

Home Tuşu: İmleci bulunduğu satırın en başına götürür.

End Tuşu: İmleci bulunduğu satırın en sonuna götürür.

Page Up Tuşu: İmleci bulunduğu noktadan bir sayfa üste taşır.

Page Down Tuşu: İmleci bulunduğu noktadan bir sayfa alta taşır.

İnsert(Araya Ekleme) Tuşu: Sözcüklerin arasına karakter eklemek için kullanılır.

•7.      Fonksiyon Tuşları: Kullanıldıkları programlara göre özel işlevleri vardır. F1...F12 olmak üzere 12 adettir. Aşağıda en sık kullanılan fonksiyon tuşları yer almaktadır.

F1 Tuşu: Bütün programlarda yardım menüsünü açar.

F2 Tuşu: Dosyaları yeniden adlandırmak için kullanılır. Programa göre işlevi değişebilir.

F3 Tuşu: Arama tuşudur. Dosya arama penceresini açar. Programa göre işlevi değişebilir.

F4 Tuşu: Alt tuşu ile beraber basıldığında pencereyi veya bilgisayarı kapatır.

F5 Tuşu: Pencereleri yeniler. İnternet sayfalarında açılan sayfaları yeniden yükler.

WINDOWS XP

Günümüzde kullanılan en yaygın işletim sistemidir. Görsel olduğu için anlaşılması çok kolaydır. Windows'ta yaptığımız her şey pencereler içerisinde gösterildiği için bu adı almıştır.

WINDOWS'UN BAZI ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

 • Görseldir
 • Çok geniş yardım menüsüne sahiptir.
 • Aynı anda birden fazla program çalıştırabilir.
 • Fare kullanım kolaylığı vardır.
 • Tüm dillere uyumludur.

 Windows'ta Fare Kullanımı:

Sol Tuş

 1. Seçme: Fare işaretçisi simgenin üzerine getirilip sol tuşa bir kez tıklama yöntemidir.
 2. Açma:  Fare işaretçisi simgenin üzerine getirilip sol tuşa çift tıklama yöntemidir.
 3. Sürükleme: Fare işaretçisi simgenin üzerinde iken sol tuşa basılı tutarak hareket ettirme yöntemidir.

 Sağ Tuş (Hızlı Erişim Menüsü): Farenin sağ tuşu tıklandığında karşımıza çıkan menüdür. İçinde sıkça ihtiyaç duyulan komutlar yer alır. Sağ tuşun tıklandığı yere göre içeriği değişir.

 MASAÜSTÜ

Windows ilk açıldığında karşımıza gelen sabit ekrana masaüstü denir.

 MASAÜSTÜNÜN STANDART ÖĞELERİ

 Bilgisayarım: Yan hafıza birimleri olan disket'e, CD'ye ve hard disk'e ulaşabilmek ve kullanabilmek için öğelerin bulunduğu yerdir.

Belgelerim: Kayıtlı olan dosyalarımızın saklandığı yerdir.

Ağ Bağlantılarım: Ağ bağlantılarındaki bilgisayarları görüntülemek ve onlarla işlem yapmak için kullanılır.

Geri Dönüşüm Kutusu: Silinen dosyaların geçici olarak saklandığı yerdir. İstenildiğinde geri dönüşüm kutusundaki dosyalar GERİ YÜKLE komutuyla kurtarılabilir.

Internet Explorer: İnternet sitelerine giriş yapmamızı sağlayan bölümdür.

Görev Çubuğu: Üzerinde Başlat menüsü, saat göstergesi, bazı programların kısayol simgelerinin bulunduğu çubuktur.

 

PENCERENİN STANDART ÖĞELERİ

DOSYA MENÜSÜ

Aç: Seçili olan nesneyi açmak için kullanılır.

Araştır: Seçili klasör içerisinde bulunan dosya ve klasörlere göz gezdirmek için kullanılır.

Ara: Seçili klasör içerisinde bulunan herhangi bir dosya veya klasörü arattırmak için kullanılır.

Gönder: Seçili olan nesneyi gönder menüsünde bulunan herhangi bir bölüme göndermek için kullanılır.

Yeni: Kendimize ait yeni dosya veya klasör oluşturmak için kullanılır.

Sil: Seçili olan nesneyi siler. Kısayol tuşu DELETE' dir.

Ad Değiştir: Seçili olan nesnenin adını değiştirmek için kullanılır. Kısayol tuşu F2'dir.

Özellikler: Seçili olan nesne ile ilgili genel özelliklere ulaşabildiğimiz yerdir. Kısayol tuşu ALT + ENTER.

Kapat: Açık olan pencereyi kapatmak için kullanılır. Kısayol tuşu ALT + F4.

DÜZEN MENÜSÜ

Geri Al: En son yapılan işlemi iptal etmek için kullanılır. K.y.t. Ctrl+Z.   

Kes: Seçili olan nesneyi keserek hafızaya almak için kullanılır. K.y.t. Ctrl+X.

Kopyala: Seçili olan nesneyi kopyalayarak hafızaya almak için kullanılır.                  K.y.t. Ctrl+C.

Yapıştır: Kesilerek ya da kopyalanarak hafızaya alınan bilgiyi imlecin olduğu yere yapıştırmak için kullanılır. K.y.t. Ctrl+V.

Klasöre Kopyala: Seçili olan nesneyi istediğimiz klasöre direk kopyalamak için kullanılır.

Klasöre Taşı: Seçili olan nesneyi istediğimiz klasöre direk taşımak için kullanılır.

Tümünü Seç: Pencerede bulunan tüm nesneleri seçili hale getirir. K.y.t. Ctrl+A.

Diğerlerini Seç: Seçili olan nesneleri seçili olmayan hale, seçili olmayan nesneleri seçili hale getirmek için kullanılır.

 GÖRÜNÜM MENÜSÜ

Araç Çubukları: Pencere içinde bulunan araç çubuklarını eklemek ya da kaldırmak için kullanılır.

Durum Çubuğu: Durum çubuğunu eklemek ya da kaldırmak için kullanılır.

Gezgin Çubuğu: İnternette kullanılan araç çubuklarının kullanıldığı ve bulunduğu bölümdür.

Küçük Resimler: Simgeleri küçük resim şeklinde görüntüler.

Döşeme: Simgeleri ikili sütün halinde döşer.

Simge: Simgeleri yan yana dizer.

Liste: Simgeleri küçük ebatta alt alta dizer.

Ayrıntılar: Simgeleri liste halinde ve ayrıntılarıyla birlikte dizer.

Simgeleri Yerleştir: Pencere içerisindeki simgeleri (türe, boyuta, tarihe vs. göre) düzenlemek için kullanılır.

Ayrıntıları Seç: Ayrıntılar seçeneği seçildiğinde görmek istediğimiz ayrıntıları belirlemek için kullanılır.

Git: Bu seçenekte yer alan komutlar pencereler arasında hareketimizi sağlar

•a)      Geri: Bir önce açmış olduğumuz pencereye dönmemizi sağlar. K.y.t. ALT+SOL OK.

•b)     İleri: Geri ile geldiğimiz pencereden eski sayfamıza dönmek için kullanılır.                  K.y.t. ALT+SAĞ OK.

•c)     Bir Düzey Yukarı: Bulunduğumuz klasörden bir üst düzeye çıkmak için kullanılır.            K.y.t. BACKSPACE.

Yenile: Görüntü bozukluğunu gidermek için kullanılır. K.y.t. F5.

 SIK KULLNILANLAR MENÜSÜ

Sık Kullanılanlara Ekle: İçinde bulunduğumuz pencereyi sık kullanılanlar menüsüne eklemek için kullanılır.

Sık Kullanılanları Düzenle: Sık kullanılanlar menüsüne eklenmiş seçeneği silmek, yerini ve adını değiştirmek için kullanılır.

 ARAÇLAR MENÜSÜ

Klasör Seçenekleri: Gizli dosyaları görüntülemek veya görüntüden kaldırmak, fare kullanımı, pencerelerin görünümü gibi ayarları yapmak için kullanılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !